Mikä Kamu on?

Suomessa ei ole tarjolla työkalua, jonka avulla kuka tahansa voi seurata kansanedustajien toimia helposti ja ymmärrettävästi. Ehdokkaiden mielipiteitä voi teoriassa seurata vaalikoneiden avulla, mutta vastaukset eivät välttämättä vastaa todellista äänestyskäyttäytymistä. Sitä voi puolestaan seurata eduskunta.fi-sivustolla, mutta yleiskatsauksen saaminen sitä kautta on käytännössä mahdotonta.

Kansan muisti ry:n tavoitteena on uutta teknologiaa hyödyntäen tarjota kansalaisille mahdollisuus seurata kansanedustajien toimintaa helposti, ymmärrettävästi ja tasa-arvoisesti. Keräämme palveluun tietoa mm. edustajien äänestyskäyttäytymisestä, puheenvuoroista, vaalirahoituksesta ja aloitteista. Palvelu mahdollistaa tulevaisuudessa myös kansalaisjärjestöjen ja muiden vaikuttajien näkemysten vertailun kansanedustajien ja käyttäjien omien mielipiteiden välillä.

Esimerkki 1. Maija Miettisen oma kansanedustaja on jälleen ehdolla eduskuntavaaleissa. Ennen vaalipäivää Maija haluaa varmistua siitä, että edustaja on lunastanut vaalilupauksensa. Edustajan toimintaa voi vertailla esimerkiksi Maijan näkemyksiä edustavien kansalaisjärjestöjen kantaan. Jos Maijalla on kiire, hän voi myös klikata oman edustajansa profiilia, ja saada yhdellä sivulla näkymään palvelun suosituimpien järjestöjen pisteytykset edustajalleen.

Esimerkki 2. Ympäristöjärjestö on valinnut ja pisteyttänyt luonnonsuojelun kannalta kiinnostavat lakiesitykset. Kalle Kansalainen haluaa luontoihmisenä selvittää kansanedustajat, jotka ovat eniten äänestäneet ympäristöjärjestön arvotusten mukaisesti. Palvelu tuottaa muutaman hiirennäpäytyksen jälkeen Kallelle järjestetyn listan edustajista pisteytyksineen. Jos Kalle haluaa lisätietoa yksittäisestä edustajasta, se onnistuu yhdellä lisänäpäytyksellä.