Anneli Jäätteenmäki

Äänestys ▼ Ääni
83/2004/3 Hallituksen esitys laeiksi tuloverolain sekä perintö- ja lahjaverolain ...
83/2004/2 Hallituksen esitys yritys- ja pääomatuloverouudistukseksi Toinen käsittely
83/2004/1 Hallituksen esitys yritys- ja pääomatuloverouudistukseksi Toinen käsittely
77/2004/2 Hallituksen esitys laiksi yliopistolain muuttamisesta Toinen käsittely
77/2004/1 Hallituksen esitys laiksi yliopistolain muuttamisesta Toinen käsittely
66/2004/1 Hallituksen esitys laiksi luonnonsuojelulain muuttamisesta Ensimmäinen käsittely
63/2004/8 Hallituksen esitys eräiden verolakien muuttamiseksi Ensimmäinen käsittely
63/2004/7 Hallituksen esitys eräiden verolakien muuttamiseksi Ensimmäinen käsittely
63/2004/6 Hallituksen esitys eräiden verolakien muuttamiseksi Ensimmäinen käsittely
63/2004/5 Hallituksen esitys eräiden verolakien muuttamiseksi Ensimmäinen käsittely
63/2004/4 Hallituksen esitys laiksi metsälain muuttamisestaLakialoite laiksi metsälain muuttamisesta ...
63/2004/3 Hallituksen esitys laiksi luonnonsuojelulain muuttamisesta Ensimmäinen käsittely
63/2004/2 Hallituksen esitys laiksi luonnonsuojelulain muuttamisesta Ensimmäinen käsittely
63/2004/1 Hallituksen esitys laiksi luonnonsuojelulain muuttamisesta Ensimmäinen käsittely
59/2004/4 Hyvinvointiyhteiskunnan rahoitus ja työllisyys Ulkopuolella päiväjärjestyksen
59/2004/3 Hyvinvointiyhteiskunnan rahoitus ja työllisyys Ulkopuolella päiväjärjestyksen
59/2004/2 Hyvinvointiyhteiskunnan rahoitus ja työllisyys Ulkopuolella päiväjärjestyksen
59/2004/1 Hyvinvointiyhteiskunnan rahoitus ja työllisyys Ulkopuolella päiväjärjestyksen
53/2004/9 Valtioneuvoston selonteko valtiontalouden kehyksistä vuosille 2005-2008 Ulkopuolella päiväjärjestyksen
53/2004/8 Valtioneuvoston selonteko valtiontalouden kehyksistä vuosille 2005-2008 Ulkopuolella päiväjärjestyksen
53/2004/7 Valtioneuvoston selonteko valtiontalouden kehyksistä vuosille 2005-2008 Ulkopuolella päiväjärjestyksen
53/2004/6 Valtioneuvoston selonteko valtiontalouden kehyksistä vuosille 2005-2008 Ulkopuolella päiväjärjestyksen
53/2004/5 Valtioneuvoston selonteko valtiontalouden kehyksistä vuosille 2005-2008 Ulkopuolella päiväjärjestyksen
53/2004/4 Valtioneuvoston selonteko valtiontalouden kehyksistä vuosille 2005-2008 Ulkopuolella päiväjärjestyksen
53/2004/3 Valtioneuvoston selonteko valtiontalouden kehyksistä vuosille 2005-2008 Ulkopuolella päiväjärjestyksen
53/2004/2 Valtioneuvoston selonteko valtiontalouden kehyksistä vuosille 2005-2008 Ulkopuolella päiväjärjestyksen
53/2004/1 Valtioneuvoston selonteko valtiontalouden kehyksistä vuosille 2005-2008 Ulkopuolella päiväjärjestyksen
37/2004/1 Hallituksen esitys Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännön ...
34/2004/1 Hallituksen esitys laeiksi lääketieteellisestä tutkimuksesta annetun lain ja ...
25/2004/1 Valtioneuvoston selonteko postipalvelulain vaikutuksista ja soveltamisesta Ulkopuolella päiväjärjestyksen