Ilkka Kanerva

 • Korkeakouluopetuksen tulee olla vastaisuudessakin maksutonta.
 • EU:n ulkopuolisten maiden opiskelijoille tulisi säätää lukukausimaksu.
 • Korkeakouluihin tulisi säätää kaikille lukukausimaksu.
"marginaalinen asia tilanteessa jossa kuitenkin tarvitsemme ulkomaisia ihmisiä"
 • Kyllä, heille tulisi sallia samat oikeudet kuin avioliitossa oleville.
 • Perheen sisäinen adoptio, jossa toinen puolisoista voi adoptoida kumppaninsa lapsen, tulisi sallia.
 • Samaa sukupuolta oleville ei tule sallia adoptiota.
 • Sähkön ja polttoaineiden verotusta tulisi tuntuvasti kiristää.
 • Sähkön ja polttoaineiden verotusta voitaisiin kiristää hieman, mutta pääpainon kulutuksen kasvun hillinnässä tulisi olla valistuksessa.
 • Säästöön tulisi pyrkiä vain valistuksen keinoin.
 • Energiankulutuksen kasvua ei tarvitse hillitä.
"vaihtoehdoista puuttuu kokonaan näkemys siitä että kulutus perustuu keskeisesti teollisuuden tarpeeseen ja sen kilpailukyvyn turvaamiseen. Yleinen energian säästäminen on erittäin olennainen asia."
 • Ruoan arvonlisäveroa tulisi nostaa.
 • Nykyinen taso on hyvä.
 • Ruoan arvonlisäveroa tulisi alentaa.
"sosiaalisesti perusteltu ratkaisu"
 • Täysin eri mieltä
 • Jokseenkin eri mieltä
 • Hieman eri mieltä
 • Ei eri eikä samaa mieltä
 • Hieman samaa mieltä
 • Jokseenkin samaa mieltä
 • Täysin samaa mieltä
 • Täysin eri mieltä
 • Jokseenkin eri mieltä
 • Hieman eri mieltä
 • Ei eri eikä samaa mieltä
 • Hieman samaa mieltä
 • Jokseenkin samaa mieltä
 • Täysin samaa mieltä
 • Täysin eri mieltä
 • Jokseenkin eri mieltä
 • Hieman eri mieltä
 • Ei eri eikä samaa mieltä
 • Hieman samaa mieltä
 • Jokseenkin samaa mieltä
 • Täysin samaa mieltä
 • Täysin eri mieltä
 • Jokseenkin eri mieltä
 • Hieman eri mieltä
 • Ei eri eikä samaa mieltä
 • Hieman samaa mieltä
 • Jokseenkin samaa mieltä
 • Täysin samaa mieltä
 • Presidentin ulkopoliittista valtaa tulisi vähentää valtioneuvoston hyväksi.
 • Presidentin tulisi johtaa ulkopolitiikkaa vastakin yhteistoiminnassa valtioneuvoston kanssa, mutta ei osallistua enää EU:n huippukokouksiin.
 • Presidentin valtaoikeudet tulee säilyttää nykyisinä.
 • Presidentin valtaoikeuksia tulisi lisätä nykyisestä.
 • Kyllä.
 • Ei.
"kyllä, jos täyttäisi, mutta nyt on todella kaukana niistä"
 • Liittymällä Natoon ja luopumalla yleisestä asevelvollisuudesta.
 • Liittymällä Natoon ja säilyttämällä yleinen asevelvollisuus.
 • Pysyttelemällä Naton ulkopuolella ja säilyttämällä yleinen asevelvollisuus.
 • Pysyttelemällä Naton ulkopuolella ja luopumalla yleisestä asevelvollisuudesta.
"tiivis yhteistyö tarpeen vaikka tällä vaalikaudella asia ei ajankohtainen olekkaan"
 • Täysin samaa mieltä.
 • Jokseenkin samaa mieltä.
 • Jokseenkin eri mieltä.
 • Täysin eri mieltä.
 • Liian pieni.
 • Sopiva.
 • Liian suuri.
"häiriintyneiden susien kaataminen pitää voida toteuttaa heti tarpeen vaatiessa."
 • EU.n tulisi olla edelläkävijä ja rajoittaa kasvihuonekaasujen päästöjä, vaikka muut kuten USA ja Kiina eivät vielä siihen olisi halukkaita.
 • Päästöjä on vähennettävä globaalisti, mutta EU:n ei tule sitoutua vähennyksiin enempää kuin muutkaan maat.
 • Kasvihuonekaasujen päästöjen vähentäminen ei ainakaan vielä ole ajankohtaista.
"EU on jo nyt edelläkävijä ja sen pitää ollakin, mutta muut on vedettävä mukaan."
 • Nostaa kaikista lapsista nykyjärjestelmän mukaisissa suhteissa.
 • Nostaa painottaen vähälapsisia perheitä.
 • Nostaa painottaen monilapsisia perheitä.
 • Korotukset eivät ole tarpeen.
 • Kiristää.
 • Pitää nykyisellään.
 • Keventää vain yritysten sukupolvenvaihdosten yhteydessä.
 • Keventää kauttaaltaan.
 • Perintövero tulisi poistaa kokonaan.
"ensisijaisesti leskien ja rintaperillisten osalta verotus olisi poistettava, muilta osin jaksotetusti"
 • Keventää reilusti.
 • Keventää jonkin verran.
 • Pitää nykyisellään.
 • Kiristää.
 • Veroa tulisi edelleen keventää.
 • Nykyinen taso on sopiva.
 • Väkevien juomien verotusta tulisi kiristää.
 • Alkoholin verotusta tulisi kiristää kauttaaltaan.
 • Kyllä.
 • Työlupia on myönnettävä nykyistä joustavammin tarpeen mukaan, mutta ei ole syytä pyrkiä laajamittaiseen siirtolaisuuteen.
 • Nykyinen käytäntö on hyvä.
 • Ei, vaan nykyistä käytäntöä tulisi tiukentaa.
 • Täysin samaa mieltä.
 • Jokseenkin samaa mieltä.
 • Jokseenkin eri mieltä.
 • Täysin eri mieltä.
 • Täysin samaa mieltä.
 • Jokseenkin samaa mieltä.
 • Jokseenkin eri mieltä.
 • Täysin eri mieltä.
"osoittanut toimivuutensa"
 • Korottamalla opintorahaa.
 • Kannustamalla opiskelijoita rahoittamaan opintonsa nykyistä enemmän opintolainalla.
 • Kannustamalla opiskelijoita entistä enemmän työntekoon opintojen ohella nostamalla tulorajaa, jonka verran opiskelija voi ansaita menettämättä opintorahaansa.
 • Noin 400 kuntaa.
 • Noin 300 kuntaa.
 • Noin 200 kuntaa.
 • Noin 100 kuntaa.
"tärkeintä on että palvelut tulevat hoidettua kunnolla"
 • Valtion on annettava kunnille lisää rahaa.
 • Kuntien tulisi kattaa lisärahoituksen tarve kiristämällä verotusta tai nostamalla asiakasmaksuja.
 • Kuntien tulisi tehostaa omaa palvelutuotantoaan.
 • Kunnissa tulisi hyödyntää selvästi nykyistä enemmän ostopalveluita.
 • Lasten päivähoito-oikeutta ei saa rajoittaa.
 • Päivähoito-oikeutta tulee rajoittaa, jos toinen vanhemmista on kotona.
 • Jokaiselle automaattisesti kuuluvasta, niin sanotusta subjektiivisesta päivähoito-oikeudesta tulisi luopua.
"kaikille pitää turvata puolipäivätarhapaikka"
 • Täysin samaa mieltä.
 • Jokseenkin samaa mieltä.
 • Jokseenkin eri mieltä.
 • Täysin eri mieltä.
"varakkaat menevät nytkin yksityiselle puolelle"
 • Täysin eri mieltä
 • Jokseenkin eri mieltä
 • Hieman eri mieltä
 • Ei eri eikä samaa mieltä
 • Hieman samaa mieltä
 • Jokseenkin samaa mieltä
 • Täysin samaa mieltä
 • Täysin eri mieltä
 • Jokseenkin eri mieltä
 • Hieman eri mieltä
 • Ei eri eikä samaa mieltä
 • Hieman samaa mieltä
 • Jokseenkin samaa mieltä
 • Täysin samaa mieltä
 • Täysin eri mieltä
 • Jokseenkin eri mieltä
 • Hieman eri mieltä
 • Ei eri eikä samaa mieltä
 • Hieman samaa mieltä
 • Jokseenkin samaa mieltä
 • Täysin samaa mieltä
 • Täysin eri mieltä
 • Jokseenkin eri mieltä
 • Hieman eri mieltä
 • Ei eri eikä samaa mieltä
 • Hieman samaa mieltä
 • Jokseenkin samaa mieltä
 • Täysin samaa mieltä
 • Täysin eri mieltä
 • Jokseenkin eri mieltä
 • Hieman eri mieltä
 • Ei eri eikä samaa mieltä
 • Hieman samaa mieltä
 • Jokseenkin samaa mieltä
 • Täysin samaa mieltä
 • Täysin eri mieltä
 • Jokseenkin eri mieltä
 • Hieman eri mieltä
 • Ei eri eikä samaa mieltä
 • Hieman samaa mieltä
 • Jokseenkin samaa mieltä
 • Täysin samaa mieltä
 • Täysin eri mieltä
 • Jokseenkin eri mieltä
 • Hieman eri mieltä
 • Ei eri eikä samaa mieltä
 • Hieman samaa mieltä
 • Jokseenkin samaa mieltä
 • Täysin samaa mieltä
 • Täysin eri mieltä
 • Jokseenkin eri mieltä
 • Hieman eri mieltä
 • Ei eri eikä samaa mieltä
 • Hieman samaa mieltä
 • Jokseenkin samaa mieltä
 • Täysin samaa mieltä
 • Täysin eri mieltä
 • Jokseenkin eri mieltä
 • Hieman eri mieltä
 • Ei eri eikä samaa mieltä
 • Hieman samaa mieltä
 • Jokseenkin samaa mieltä
 • Täysin samaa mieltä
 • Täysin eri mieltä
 • Jokseenkin eri mieltä
 • Hieman eri mieltä
 • Ei eri eikä samaa mieltä
 • Hieman samaa mieltä
 • Jokseenkin samaa mieltä
 • Täysin samaa mieltä
 • Täysin eri mieltä
 • Jokseenkin eri mieltä
 • Hieman eri mieltä
 • Ei eri eikä samaa mieltä
 • Hieman samaa mieltä
 • Jokseenkin samaa mieltä
 • Täysin samaa mieltä
 • Täysin eri mieltä
 • Jokseenkin eri mieltä
 • Hieman eri mieltä
 • Ei eri eikä samaa mieltä
 • Hieman samaa mieltä
 • Jokseenkin samaa mieltä
 • Täysin samaa mieltä
 • Täysin eri mieltä
 • Jokseenkin eri mieltä
 • Hieman eri mieltä
 • Ei eri eikä samaa mieltä
 • Hieman samaa mieltä
 • Jokseenkin samaa mieltä
 • Täysin samaa mieltä
 • Täysin eri mieltä
 • Jokseenkin eri mieltä
 • Hieman eri mieltä
 • Ei eri eikä samaa mieltä
 • Hieman samaa mieltä
 • Jokseenkin samaa mieltä
 • Täysin samaa mieltä
 • Täysin eri mieltä
 • Jokseenkin eri mieltä
 • Hieman eri mieltä
 • Ei eri eikä samaa mieltä
 • Hieman samaa mieltä
 • Jokseenkin samaa mieltä
 • Täysin samaa mieltä
 • Täysin eri mieltä
 • Jokseenkin eri mieltä
 • Hieman eri mieltä
 • Ei eri eikä samaa mieltä
 • Hieman samaa mieltä
 • Jokseenkin samaa mieltä
 • Täysin samaa mieltä
 • Täysin eri mieltä
 • Jokseenkin eri mieltä
 • Hieman eri mieltä
 • Ei eri eikä samaa mieltä
 • Hieman samaa mieltä
 • Jokseenkin samaa mieltä
 • Täysin samaa mieltä
 • Täysin eri mieltä
 • Jokseenkin eri mieltä
 • Hieman eri mieltä
 • Ei eri eikä samaa mieltä
 • Hieman samaa mieltä
 • Jokseenkin samaa mieltä
 • Täysin samaa mieltä
 • Täysin eri mieltä
 • Jokseenkin eri mieltä
 • Hieman eri mieltä
 • Ei eri eikä samaa mieltä
 • Hieman samaa mieltä
 • Jokseenkin samaa mieltä
 • Täysin samaa mieltä
 • Täysin eri mieltä
 • Jokseenkin eri mieltä
 • Hieman eri mieltä
 • Ei eri eikä samaa mieltä
 • Hieman samaa mieltä
 • Jokseenkin samaa mieltä
 • Täysin samaa mieltä
 • Täysin eri mieltä
 • Jokseenkin eri mieltä
 • Hieman eri mieltä
 • Ei eri eikä samaa mieltä
 • Hieman samaa mieltä
 • Jokseenkin samaa mieltä
 • Täysin samaa mieltä
 • Täysin eri mieltä
 • Jokseenkin eri mieltä
 • Hieman eri mieltä
 • Ei eri eikä samaa mieltä
 • Hieman samaa mieltä
 • Jokseenkin samaa mieltä
 • Täysin samaa mieltä
 • Täysin eri mieltä
 • Jokseenkin eri mieltä
 • Hieman eri mieltä
 • Ei eri eikä samaa mieltä
 • Hieman samaa mieltä
 • Jokseenkin samaa mieltä
 • Täysin samaa mieltä
 • Täysin eri mieltä
 • Jokseenkin eri mieltä
 • Hieman eri mieltä
 • Ei eri eikä samaa mieltä
 • Hieman samaa mieltä
 • Jokseenkin samaa mieltä
 • Täysin samaa mieltä
 • Täysin eri mieltä
 • Jokseenkin eri mieltä
 • Hieman eri mieltä
 • Ei eri eikä samaa mieltä
 • Hieman samaa mieltä
 • Jokseenkin samaa mieltä
 • Täysin samaa mieltä
 • Täysin eri mieltä
 • Jokseenkin eri mieltä
 • Hieman eri mieltä
 • Ei eri eikä samaa mieltä
 • Hieman samaa mieltä
 • Jokseenkin samaa mieltä
 • Täysin samaa mieltä
 • Täysin eri mieltä
 • Jokseenkin eri mieltä
 • Hieman eri mieltä
 • Ei eri eikä samaa mieltä
 • Hieman samaa mieltä
 • Jokseenkin samaa mieltä
 • Täysin samaa mieltä
 • Täysin eri mieltä
 • Jokseenkin eri mieltä
 • Hieman eri mieltä
 • Ei eri eikä samaa mieltä
 • Hieman samaa mieltä
 • Jokseenkin samaa mieltä
 • Täysin samaa mieltä
 • Täysin eri mieltä
 • Jokseenkin eri mieltä
 • Hieman eri mieltä
 • Ei eri eikä samaa mieltä
 • Hieman samaa mieltä
 • Jokseenkin samaa mieltä
 • Täysin samaa mieltä
 • Tuloeroja on kavennettava huomattavasti.
 • Tuloeroja on kavennettava lievästi.
 • Tuloerot ovat nyt sopivalla tasolla.
 • Tuloerot saavat edelleen kasvaa hillitysti.
 • Tuloerot saavat kasvaa vapaasti.
"perusväitehän ei pidä sellaisenaan tilastokeskuksen eikä vtt`n mukaan paikkaansa, mutta silti asia on tärkeä, jottei tuohon suuntaan edetä"
 • Lapsilisät tulee poistaa hyvätuloisilta.
 • Lapsilisän suuruus pitää porrastaa vanhempien tulojen mukaan.
 • Säilytetään nykytilanne.
 • Lapsilisän ei pidä vaikuttaa toimeentulotulen määrään, vaan toimeentulotuen varassa elävän tulee saada sekä tuki että lapsilisä.
"tämä vaihtoehto jos joudutaan tekemään selkeitä menoleikkauksia. toimeentulokysymys on aivan erillinen asia"
 • Ei. Kuntien velvoitteita ei pidä lisätä.
 • Ei. Riittää, että ikäihmisten hoidon taso määritellään suosituksilla.
 • Kyllä. Ikäihmisillä pitää olla subjektiivinen oikeus hyvään hoitoon.
 • laskea.
 • pitää nykyisellään.
 • nostaa vuodella.
 • nostaa usealla vuodella.
 • Poistaisin mahdollisuuden osa-aikaeläkkeeseen.
 • Poistaisin työttömyysputken eli oikeuden työttömyyspäivärahan lisäpäiviin ennen eläkeikää.
 • Nostaisin vanhuuseläkeiän alarajaa 63 vuodesta.
 • Ottaisin käyttöön nämä kaikki.
 • En käyttäisi mitään näistä.
 • Palkkakehityksen tulisi vaikuttaa indeksiin enemmän kuin kuluttajahintojen.
 • Indeksi tulisi muuttaa entiselleen, jolloin puolet siitä määräytyisi palkkojen ja puolet hintojen mukaan.
 • Indeksin tulisi seurata palkkojen nousua hieman nykyistä suuremmalla painolla.
 • Nykyistä indeksiä ei ole tarpeen muuttaa.
 • Kuluttajahintojen pitäisi vaikuttaa indeksiin enemmän kuin palkkojen.
 • Puolustusmäärärahojen leikkaaminen
 • Kehitysyhteistyömäärärahojen leikkaaminen
 • Maataloustukien leikkaaminen
 • Yritystukien leikkaaminen
 • Lapsilisien poistaminen hyvätuloisilta
 • Sosiaalietuuksien indeksisidonnaisuuden purkaminen
 • Kuntien valtionosuuksien leikkaaminen
 • Subjektiivisesta päivähoito-oikeudesta luopuminen
 • Jokin muu
 • Valtion menoja ei ole tarpeen karsia.
 • Suomen tulee eurooppalaisen solidaarisuuden takia tukea vaikeuksiin joutuneita kumppanimaita.
 • Vaikeuksissa olevan euromaan tukeminen on Suomen oma etu, sillä yhden euromaan ajautuminen vararikkoon vaarantaisi koko eurojärjestelmän ja samalla myös Suomen talouden.
 • Kreikka olisi pitänyt päästää velkasaneeraukseen ja näin välttää nyt syntynyt moraalikadon vaara.
 • Kreikan ja Irlannin tukeminen oli virhe, sillä kunkin maan pitäisi hoitaa omat asiansa.
 • Suomen liittyminen rahaliittoon oli virhe, jonka seurauksia nyt maksamme.
 • Suomen tulee erota rahaliitosta mahdollisimman pian.
 • Transaktiovero vaikeuttaisi ihmisten ja yritysten lainansaantia ja heikentäisi näin yleistä talouskasvua. Sitä ei pidä ottaa käyttöön missään tapauksessa.
 • Transaktiovero pitäisi ottaa käyttöön, mikäli kyseessä olisi maailmanlaajuinen järjestelmä.
 • EU:n pitäisi ottaa käyttöön transaktiovero, vaikka muu maailma ei järjestelmään osallistuisikaan.
 • Ansiotuloveroa.
 • Pääomatuloveroa.
 • Yritysveroa.
 • Arvonlisäveroa.
 • Energiaveroja.
 • Kiinteistöveroa.
 • Palauttaisin varallisuusveron.
 • Ei mitään näistä.
 • Ei ylipäätään verojen korotuksia.
 • Oman asunnon myyntivoiton verovapaus (menetys valtiolle: 900 miljoonaa euroa vuonna 2009).
 • Lapsilisien verovapaus (menetys valtiolle: 510 miljoonaa euroa 2009).
 • Asumistuen verovapaus (menetys valtiolle: 280 miljoonaa euroa 2009).
 • Työpaikan henkilökuntaetuuksien verovapaudet (menetys valtiolle: 260 miljoonaa euroa 2009).
 • Kotitalousvähennys (menetys valtiolle: 245 miljoonaa euroa 2009).
 • Työmarkkinajärjestöjen jäsenmaksujen vähentäminen (menetys valtiolle: 210 miljoonaa euroa 2009).
 • En mitään näistä.
 • Poistaa kokonaan.
 • Poistaa asteittain pitkällä siirtymäajalla.
 • Säilyttää nykyisellään.
 • Verovähennysoikeutta pitäisi laajentaa.
 • Myös naisten tulisi olla asevelvollisia.
 • Nykykäytäntö on hyvä.
 • Pitäisi siirtyä nykyistä valikoivampaan asevelvollisuuteen.
 • Pitäisi siirtyä molempien sukupuolten vapaaehtoiseen asevelvollisuuteen.
 • Asevelvollisuudesta pitäisi luopua.
 • Kyllä, jo alkavalla vaalikaudella.
 • Kyllä, mutta ei vielä alkavalla vaalikaudella.
 • Kyllä, jos Ruotsi hakee jäsenyyttä.
 • Ei alkavalla vaalikaudella.
 • Ei koskaan.
 • Kyllä, Suomen ulkopolitiikan lähtökohtana tulee olla kansalaisten oikeudet ja yleisesti hyväksytyt arvot.
 • Kyllä, mutta ainoastaan EU:n yhteisessä rintamassa.
 • Ei, taloudellisten etujen ajaminen on ensisijaista.
 • Ei, Venäjän ja Kiinan tapa kohdella omia kansalaisiaan ei kuulu Suomelle.
 • Suomessa pitäisi rajoittaa yleensäkin ulkomaalaisten oikeutta ostaa kiinteistöjä ja maata.
 • Suomessa pitäisi rajoittaa venäläisten oikeutta ostaa kiinteistöjä ja maata, kunnes Suomen ja Venäjän maa- ja kiinteistökaupoissa vallitsee vastavuoroisuus.
 • Suomessa ei pidä muuttaa ulkomaalaisten oikeutta ostaa maata ja kiinteistöjä.
 • Suomen tulee sitoumuksensa mukaan nostaa kehitysyhteistyömäärärahat 0,7 prosenttiin seuraavalla vaalikaudella.
 • Kehitysyhteistyövaroja voi maltillisesti lisätä, mikäli valtiontalous sen sallii.
 • Kehitysyhteistyövaroja ei pidä lisätä.
 • Kehitysyhteistyövaroja pitää leikata.
 • Kehitysyhteistyöhön ei pidä antaa valtion varoja.
 • Käsiaseet pitäisi kieltää kokonaan.
 • Käsiaseiden säilyttäminen kotona pitäisi kieltää.
 • Aselaki on nyt hyvä.
 • Aselakia pitäisi lieventää.
 • Kyllä, se kuuluu suomalaiseen kevätjuhlaperinteeseen.
 • Kyllä, kunhan uskonnottomille ja muiden uskontojen edustajille annetaan mahdollisuus olla osallistumatta virren veisuuseen.
 • Kyllä, kunhan uskonnottomille ja muiden uskontojen edustajille järjestetään vaihtoehtoista ohjelmaa.
 • Ei, uskonnolliset seremoniat eivät kuulu koulun juhliin.
 • Saimaannorpan suojelua on tehostettu nyt jo liikaa.
 • Nykyinen suojelu on riittävää.
 • Verkkokalastus pitäisi kieltää kokonaan saimaannorpan keskeisillä pesimäalueilla.
 • Verkkokalastuksen täyskielto pitäisi laajentaa koskemaan koko Saimaata.
 • Koko Saimaan verkkokalastuksen täyskiellon lisäksi pitäisi tiukentaa rantarakentamisen lupakäytäntöjä.
 • Kaikki kuntapalvelut pitää avata kilpailulle ja kunnan automaattisesti kilpailuttaa kaikki tarjoamansa palvelut.
 • Ulkoistamista pitää lisätä huomattavasti, koska yritykset tuottavat palvelut tehokkaammin mutta kunnat voivat edelleen itse päättää, mitä kilpailuttavat.
 • Ulkoistamista pitää lisätä, mutta kuntien pitää oppia kilpailuttamaan ulkopuoliset palvelunsa paremmin hinnan ja laadun kannalta.
 • Palveluita ei pidä ulkoistaa nykyistä enempää, sillä ulkoistaminen vaarantaa julkisten palveluiden laadun eikä tuota merkittäviä säästöjä.
 • Ulkoistettuja palveluita pitää palauttaa kuntien hoidettaviksi. Kunnalla on lakisääteinen tehtävä tarjota palveluita, joten sen pitää myös tuottaa ne itse.
 • Ei mikään näistä.
 • Nykytilanne on hyvä.
 • Yhteistyötä on lisättävä, mutta vapaaehtoisesti kuntien aloitteesta.
 • Valtion on luotava metropolikunta vaikka pakolla.
 • Kuntien rajat on säilytettävä, mutta Helsingin seudulle on luotava uusi, vaaleilla valittu seutuvaltuusto, joka ottaisi vastuulleen suuren osan kuntien nykyisistä tehtävistä.
 • täysin samaa mieltä
 • jokseenkin samaa mieltä
 • jokseenkin eri mieltä
 • täysin eri mieltä
 • en osaa sanoa
 • täysin samaa mieltä
 • jokseenkin samaa mieltä
 • jokseenkin eri mieltä
 • täysin eri mieltä
 • en osaa sanoa
 • täysin samaa mieltä
 • jokseenkin samaa mieltä
 • jokseenkin eri mieltä
 • täysin eri mieltä
 • en osaa sanoa
"pyrin valtiollisiin tyehtäviin, en kirkollisiin. oikeudellinen asema lain edessä sama."
 • täysin samaa mieltä
 • jokseenkin samaa mieltä
 • jokseenkin eri mieltä
 • täysin eri mieltä
 • en osaa sanoa
 • täysin samaa mieltä
 • jokseenkin samaa mieltä
 • jokseenkin eri mieltä
 • täysin eri mieltä
 • en osaa sanoa
 • täysin samaa mieltä
 • jokseenkin samaa mieltä
 • jokseenkin eri mieltä
 • täysin eri mieltä
 • en osaa sanoa
 • täysin samaa mieltä
 • jokseenkin samaa mieltä
 • jokseenkin eri mieltä
 • täysin eri mieltä
 • en osaa sanoa
 • täysin samaa mieltä
 • jokseenkin samaa mieltä
 • jokseenkin eri mieltä
 • täysin eri mieltä
 • en osaa sanoa
 • täysin samaa mieltä
 • jokseenkin samaa mieltä
 • jokseenkin eri mieltä
 • täysin eri mieltä
 • en osaa sanoa
 • täysin samaa mieltä
 • jokseenkin samaa mieltä
 • jokseenkin eri mieltä
 • täysin eri mieltä
 • en osaa sanoa
 • täysin samaa mieltä
 • jokseenkin samaa mieltä
 • jokseenkin eri mieltä
 • täysin eri mieltä
 • en osaa sanoa
 • täysin samaa mieltä
 • jokseenkin samaa mieltä
 • jokseenkin eri mieltä
 • täysin eri mieltä
 • en osaa sanoa
 • täysin samaa mieltä
 • jokseenkin samaa mieltä
 • jokseenkin eri mieltä
 • täysin eri mieltä
 • en osaa sanoa
 • täysin samaa mieltä
 • jokseenkin samaa mieltä
 • jokseenkin eri mieltä
 • täysin eri mieltä
 • en osaa sanoa
 • täysin samaa mieltä
 • jokseenkin samaa mieltä
 • jokseenkin eri mieltä
 • täysin eri mieltä
 • en osaa sanoa
 • täysin samaa mieltä
 • jokseenkin samaa mieltä
 • jokseenkin eri mieltä
 • täysin eri mieltä
 • en osaa sanoa
 • täysin samaa mieltä
 • jokseenkin samaa mieltä
 • jokseenkin eri mieltä
 • täysin eri mieltä
 • en osaa sanoa
 • täysin samaa mieltä
 • jokseenkin samaa mieltä
 • jokseenkin eri mieltä
 • täysin eri mieltä
 • en osaa sanoa
"laittomat lakot ovat eri asia"
 • täysin samaa mieltä
 • jokseenkin samaa mieltä
 • jokseenkin eri mieltä
 • täysin eri mieltä
 • en osaa sanoa
"kokonaistyöaika ratkaisee, samoin työllisyysaste"
 • täysin samaa mieltä
 • jokseenkin samaa mieltä
 • jokseenkin eri mieltä
 • täysin eri mieltä
 • en osaa sanoa
 • täysin samaa mieltä
 • jokseenkin samaa mieltä
 • jokseenkin eri mieltä
 • täysin eri mieltä
 • en osaa sanoa
 • täysin samaa mieltä
 • jokseenkin samaa mieltä
 • jokseenkin eri mieltä
 • täysin eri mieltä
 • en osaa sanoa
 • täysin samaa mieltä
 • jokseenkin samaa mieltä
 • jokseenkin eri mieltä
 • täysin eri mieltä
 • en osaa sanoa
 • täysin samaa mieltä
 • jokseenkin samaa mieltä
 • jokseenkin eri mieltä
 • täysin eri mieltä
 • en osaa sanoa
 • täysin samaa mieltä
 • jokseenkin samaa mieltä
 • jokseenkin eri mieltä
 • täysin eri mieltä
 • en osaa sanoa
 • täysin samaa mieltä
 • jokseenkin samaa mieltä
 • jokseenkin eri mieltä
 • täysin eri mieltä
 • en osaa sanoa
 • täysin samaa mieltä
 • jokseenkin samaa mieltä
 • jokseenkin eri mieltä
 • täysin eri mieltä
 • en osaa sanoa
 • täysin samaa mieltä
 • jokseenkin samaa mieltä
 • jokseenkin eri mieltä
 • täysin eri mieltä
 • en osaa sanoa
 • täysin samaa mieltä
 • jokseenkin samaa mieltä
 • jokseenkin eri mieltä
 • täysin eri mieltä
 • en osaa sanoa
 • Mari Kiviniemi
 • Jyrki Katainen
 • Jutta Urpilainen
 • Paavo Arhinmäki
 • Anni Sinnemäki
 • Stefan Wallin
 • Päivi Räsänen
 • Timo Soini
 • Joku muu