Jukka Kärnä

Äänestys ▼ Ääni
114/2012/4 Hallituksen esitys eduskunnalle varhennettua vanhuuseläkettä ja osa-aikaeläkettä koskevien ...
114/2012/3 Hallituksen esitys eduskunnalle varhennettua vanhuuseläkettä ja osa-aikaeläkettä koskevien ...
114/2012/2 Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi arvonlisäverolain, Ahvenanmaan maakuntaa koskevista ...
114/2012/1 Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi arvonlisäverolain, Ahvenanmaan maakuntaa koskevista ...
112/2012/14 Hallituksen esitys eduskunnalle varhennettua vanhuuseläkettä ja osa-aikaeläkettä koskevien ...
112/2012/13 Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi arvonlisäverolain, Ahvenanmaan maakuntaa koskevista ...
112/2012/12 Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi arvonlisäverolain, Ahvenanmaan maakuntaa koskevista ...
112/2012/11 Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi arvonlisäverolain, Ahvenanmaan maakuntaa koskevista ...
112/2012/10 Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi arvonlisäverolain, Ahvenanmaan maakuntaa koskevista ...
112/2012/9 Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi arvonlisäverolain, Ahvenanmaan maakuntaa koskevista ...
112/2012/8 Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi arvonlisäverolain, Ahvenanmaan maakuntaa koskevista ...
112/2012/7 Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi arvonlisäverolain, Ahvenanmaan maakuntaa koskevista ...
112/2012/6 Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi arvonlisäverolain, Ahvenanmaan maakuntaa koskevista ...
112/2012/5 Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi arvonlisäverolain, Ahvenanmaan maakuntaa koskevista ...
112/2012/4 Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2013 tuloveroasteikkolaiksi sekä laiksi ...
112/2012/3 Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2013 tuloveroasteikkolaiksi sekä laiksi ...
112/2012/2 Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2013 tuloveroasteikkolaiksi sekä laiksi ...
112/2012/1 Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2013 tuloveroasteikkolaiksi sekä laiksi ...
108/2012/2 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi perintö- ja lahjaverolain muuttamisesta ...
108/2012/1 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi perintö- ja lahjaverolain muuttamisesta ...
106/2012/5 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi eräiden kansaneläkeindeksiin sidottujen etuuksien ...
106/2012/4 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi eräiden kansaneläkeindeksiin sidottujen etuuksien ...
106/2012/3 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön ...
106/2012/2 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sotilasvammalain 6 d §:n ...
106/2012/1 Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi Taiteen edistämiskeskuksesta, valtion taiteilija-apurahoista ...
104/2012/2 Sosiaali- ja terveyspalvelujen turvaaminen Ainoa käsittely
104/2012/1 Sosiaali- ja terveyspalvelujen turvaaminen Ainoa käsittely
102/2012/2 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi maatalousyrittäjien lomituspalvelulain muuttamisesta Toinen ...
102/2012/1 Hallituksen esitys eduskunnalle pohjoiseurooppalaisen toiminnallisen ilmatilan lohkon perustamisesta ...
98/2012/1 Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi eräiden radiotaajuuksien huutokaupoista annetun ...