Jyrki Kasvi

Äänestys ▼ Ääni
115/2003/5 Hallituksen esitys valtion talousarvioksi vuodelle 2004Hallituksen esitys vuoden ...
115/2003/4 Hallituksen esitys valtion talousarvioksi vuodelle 2004Hallituksen esitys vuoden ...
115/2003/3 Maatalouden tukiratkaisut Ulkopuolella päiväjärjestyksen
115/2003/2 Maatalouden tukiratkaisut Ulkopuolella päiväjärjestyksen
115/2003/1 Maatalouden tukiratkaisut Ulkopuolella päiväjärjestyksen
114/2003/2 Hallituksen esitys laiksi sosiaalisista yrityksistä ja eräiksi siihen ...
114/2003/1 Hallituksen esitys laiksi kirkkolain 1 luvun 3 §:n ...
107/2003/3 Hallituksen esitys laiksi yhdenvertaisuuden turvaamisesta sekä eräiden siihen ...
107/2003/2 Hallituksen esitys laiksi tieliikennelain muuttamisesta Ensimmäinen käsittely
107/2003/1 Hallituksen esitys ajoneuvoverolaiksi Ensimmäinen käsittely
105/2003/4 Hallituksen esitys laeiksi opintotukilain ja lukiokoulutuksen ja ammatillisen ...
105/2003/3 Hallituksen esitys laeiksi opintotukilain ja lukiokoulutuksen ja ammatillisen ...
105/2003/2 Hallituksen esitys laiksi tieliikennelain muuttamisesta Ensimmäinen käsittely
105/2003/1 Hallituksen esitys laiksi lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon ...
104/2003/9 Hallituksen esitys laiksi työntekijäin eläkemaksun ja palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun ...
104/2003/8 Hallituksen esitys laiksi sairausvakuutuslain muuttamisesta Toinen käsittely
104/2003/7 Hallituksen esitys laeiksi perusopetuslain, opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta ...
104/2003/6 Hallituksen esitys laeiksi perusopetuslain, opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta ...
104/2003/5 Hallituksen esitys laeiksi valmisteverotuslain sekä alkoholi- ja alkoholijuomaverosta ...
104/2003/4 Hallituksen esitys laeiksi valmisteverotuslain sekä alkoholi- ja alkoholijuomaverosta ...
104/2003/3 Hallituksen esitys laeiksi valmisteverotuslain sekä alkoholi- ja alkoholijuomaverosta ...
104/2003/2 Hallituksen esitys laeiksi sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja ...
104/2003/1 Hallituksen esitys laeiksi sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja ...
103/2003/3 Hallituksen esitys laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja ...
103/2003/2 Hallituksen esitys laiksi Senaatti-kiinteistöistä Ensimmäinen käsittely
103/2003/1 Hallituksen esitys laiksi Senaatti-kiinteistöistä Ensimmäinen käsittely
101/2003/5 Hallituksen esitys laeiksi valmisteverotuslain sekä alkoholi- ja alkoholijuomaverosta ...
101/2003/4 Hallituksen esitys laeiksi valmisteverotuslain sekä alkoholi- ja alkoholijuomaverosta ...
101/2003/3 Hallituksen esitys laeiksi valmisteverotuslain sekä alkoholi- ja alkoholijuomaverosta ...
101/2003/2 Hallituksen esitys laeiksi valmisteverotuslain sekä alkoholi- ja alkoholijuomaverosta ...