Markus Lohi

 • täysin samaa mieltä
 • jokseenkin samaa mieltä
 • jokseenkin eri mieltä
 • täysin eri mieltä
 • en osaa sanoa
"Pääsääntöisesti poliittinen järjestelmä toimii moitteettomasti tältä osin. Lieveilmiöitä voi olla, mutta ne ovat saaneet suhteettoman suurenkin huomion ja leimanneet koko politiikkaa."
 • täysin samaa mieltä
 • jokseenkin samaa mieltä
 • jokseenkin eri mieltä
 • täysin eri mieltä
 • en osaa sanoa
"Kasvisruoka on hyvää"
 • täysin samaa mieltä
 • jokseenkin samaa mieltä
 • jokseenkin eri mieltä
 • täysin eri mieltä
 • en osaa sanoa
"Avioliitto on naisen ja miehen välinen instituutio, jota ei tule romuuttaa. Riittävät oikeudet on turvattu nykyisellä lainsäädännöllä"
 • täysin samaa mieltä
 • jokseenkin samaa mieltä
 • jokseenkin eri mieltä
 • täysin eri mieltä
 • en osaa sanoa
"Meidän on tarkistettava hieman maahanmuuttopolitiikkamme ja oleskeluluvat voidaan muuttaa määräaikaiseksi ja edellytyksenä tulee olla kielen opettelu, joka mahdollistaa kotoutumisen ja työn saannin"
 • täysin samaa mieltä
 • jokseenkin samaa mieltä
 • jokseenkin eri mieltä
 • täysin eri mieltä
 • en osaa sanoa
"Nato on tärkeä kumppani, mutta en kannata Natoon liittymistä"
 • täysin samaa mieltä
 • jokseenkin samaa mieltä
 • jokseenkin eri mieltä
 • täysin eri mieltä
 • en osaa sanoa
"Olemme kantaneet omaa osuuttamme kansainvälisestä vastuutamme. Midän on kuitenkin valmistauduttava akltiivisesti vetäytymään Afganistanista"
 • täysin samaa mieltä
 • jokseenkin samaa mieltä
 • jokseenkin eri mieltä
 • täysin eri mieltä
 • en osaa sanoa
 • täysin samaa mieltä
 • jokseenkin samaa mieltä
 • jokseenkin eri mieltä
 • täysin eri mieltä
 • en osaa sanoa
"Meidän on rohkaistava vanhempia kantamaan enemmän vastuuta kasvatustyössään"
 • täysin samaa mieltä
 • jokseenkin samaa mieltä
 • jokseenkin eri mieltä
 • täysin eri mieltä
 • en osaa sanoa
 • täysin samaa mieltä
 • jokseenkin samaa mieltä
 • jokseenkin eri mieltä
 • täysin eri mieltä
 • en osaa sanoa
"Tämä ei parantaisi tosiasiassa tasa-arvoa. On täysin omistajien asia ketä he haluavat valita yhtiöiden hallituksiin."
 • täysin samaa mieltä
 • jokseenkin samaa mieltä
 • jokseenkin eri mieltä
 • täysin eri mieltä
 • en osaa sanoa
"Kannatan korkovähennyksien säilyttämistä"
 • täysin samaa mieltä
 • jokseenkin samaa mieltä
 • jokseenkin eri mieltä
 • täysin eri mieltä
 • en osaa sanoa
 • täysin samaa mieltä
 • jokseenkin samaa mieltä
 • jokseenkin eri mieltä
 • täysin eri mieltä
 • en osaa sanoa
"Tälläkin hetkellä kunnat ostavat monia peruspalveluita yksityisiltä kolmannen sektorin toimijoilta. Silti pääosa palveluita on tuotettava omalla henkilöstöllä"
 • täysin samaa mieltä
 • jokseenkin samaa mieltä
 • jokseenkin eri mieltä
 • täysin eri mieltä
 • en osaa sanoa
"Oikeus osapäivähoitoon olisi riittävä silloin, jos ainakin toinen vanhemmista on kotona"
 • täysin samaa mieltä
 • jokseenkin samaa mieltä
 • jokseenkin eri mieltä
 • täysin eri mieltä
 • en osaa sanoa
 • täysin samaa mieltä
 • jokseenkin samaa mieltä
 • jokseenkin eri mieltä
 • täysin eri mieltä
 • en osaa sanoa
 • täysin samaa mieltä
 • jokseenkin samaa mieltä
 • jokseenkin eri mieltä
 • täysin eri mieltä
 • en osaa sanoa
 • täysin samaa mieltä
 • jokseenkin samaa mieltä
 • jokseenkin eri mieltä
 • täysin eri mieltä
 • en osaa sanoa
"Meidän on puututtava yhteiskunnalle kriittisten alojen lakkoihin, jotka aiheuttavat yhteiskunnalle ja muille yrityksille kohtuuttomia vaikeuksia. Silti pääsääntönä oleva työntekijöiden lakko-oikeus on säilytettävä"
 • täysin samaa mieltä
 • jokseenkin samaa mieltä
 • jokseenkin eri mieltä
 • täysin eri mieltä
 • en osaa sanoa
"Meidän tehtävä kaikkemme, että elatussuhde paranee. Tämä tarkoittaa ennen muuta eläköitymisiän nostamista nykyisestä 59 muutamalla vuodella ylöspäin."
 • täysin samaa mieltä
 • jokseenkin samaa mieltä
 • jokseenkin eri mieltä
 • täysin eri mieltä
 • en osaa sanoa
"Turve on kotimaista maakuntiin työtä ja toimeentuloa jättävää energiatoimintaa, joka pitää tulevaisuudessakin olla edullisemmassa asemassa kuin vaikkapa kivihiili"
 • täysin samaa mieltä
 • jokseenkin samaa mieltä
 • jokseenkin eri mieltä
 • täysin eri mieltä
 • en osaa sanoa
 • täysin samaa mieltä
 • jokseenkin samaa mieltä
 • jokseenkin eri mieltä
 • täysin eri mieltä
 • en osaa sanoa
"Maltillisesti"
 • täysin samaa mieltä
 • jokseenkin samaa mieltä
 • jokseenkin eri mieltä
 • täysin eri mieltä
 • en osaa sanoa
"Tällainen esitys ei ole realistinen"
 • täysin samaa mieltä
 • jokseenkin samaa mieltä
 • jokseenkin eri mieltä
 • täysin eri mieltä
 • en osaa sanoa
"Eläkekysymys tulee ratkaista muulla tavalla"
 • täysin samaa mieltä
 • jokseenkin samaa mieltä
 • jokseenkin eri mieltä
 • täysin eri mieltä
 • en osaa sanoa
"Emme voi työn vrotusta enää kiristää. Tosiasiassa pääomatulojen verotuksen kiristäminen, jota kannatan, nostaa hyvätuloisten veroa"
 • täysin samaa mieltä
 • jokseenkin samaa mieltä
 • jokseenkin eri mieltä
 • täysin eri mieltä
 • en osaa sanoa
"Meidän on valitettavasti hieman leikattava myös valtion menoja. Ne pitää kohdentaa kuitenkin siten, etteivät ne kosketa lapsiperheitä tai heikoimmassa asemassa olevia eli perusturvaa"
 • täysin samaa mieltä
 • jokseenkin samaa mieltä
 • jokseenkin eri mieltä
 • täysin eri mieltä
 • en osaa sanoa
"Käsitykseni mukaan meillä ei ole merkittävästi ylikoulutusta taiteen alalla"
 • täysin samaa mieltä
 • jokseenkin samaa mieltä
 • jokseenkin eri mieltä
 • täysin eri mieltä
 • en osaa sanoa
"Nykyinen järjestelmä on järkevä"
 • täysin samaa mieltä
 • jokseenkin samaa mieltä
 • jokseenkin eri mieltä
 • täysin eri mieltä
 • en osaa sanoa
"Näyttäisi siltä, ettei meillä ole tarvetta uusille ydinvoimaluville."
 • Mari Kiviniemi
 • Jyrki Katainen
 • Jutta Urpilainen
 • Paavo Arhinmäki
 • Anni Sinnemäki
 • Stefan Wallin
 • Päivi Räsänen
 • Timo Soini
 • Joku muu