Jouko Skinnari

Äänestys ▼ Ääni
73/2013/6 Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2013 lisätalousarvioksi Ainoa käsittely
73/2013/5 Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2013 lisätalousarvioksi Ainoa käsittely
73/2013/4 Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2013 lisätalousarvioksi Ainoa käsittely
73/2013/3 Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2013 lisätalousarvioksi Ainoa käsittely
73/2013/2 Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2013 lisätalousarvioksi Ainoa käsittely
73/2013/1 Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2013 lisätalousarvioksi Ainoa käsittely
71/2013/6 Hallituksen esitys eduskunnalle sähkö- ja maakaasumarkkinoita koskevaksi lainsäädännöksi ...
71/2013/5 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ammattikorkeakoululain muuttamisesta sekä eräiksi ...
71/2013/4 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ammattikorkeakoululain muuttamisesta sekä eräiksi ...
71/2013/3 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ammattikorkeakoululain muuttamisesta sekä eräiksi ...
71/2013/2 Valtioneuvoston selonteko valtiontalouden kehyksistä vuosille 2014-2017 Valtioneuvoston selonteko ...
71/2013/1 Valtioneuvoston selonteko valtiontalouden kehyksistä vuosille 2014-2017 Valtioneuvoston selonteko ...
66/2013/2 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ammattikorkeakoululain muuttamisesta sekä eräiksi ...
66/2013/1 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ammattikorkeakoululain muuttamisesta sekä eräiksi ...
64/2013/1 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi poliisin hallinnosta annetun lain ...
58/2013/1 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi puutavaran mittauksesta Ensimmäinen käsittely
54/2013/2 Valtioneuvoston tiedonanto Euroopan rahoitusvakausvälineen varainhankinnalle annetun valtiontakauksen voimassaoloajan ...
54/2013/1 Valtioneuvoston tiedonanto Euroopan rahoitusvakausvälineen varainhankinnalle annetun valtiontakauksen voimassaoloajan ...
52/2013/1 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi biopolttoaineista ja bionesteistä ja ...
50/2013/4 Suomen turvallisuus- ja puolustuspolitiikka 2012 Ainoa käsittely
50/2013/3 Suomen turvallisuus- ja puolustuspolitiikka 2012 Ainoa käsittely
50/2013/2 Suomen turvallisuus- ja puolustuspolitiikka 2012 Ainoa käsittely
50/2013/1 Suomen turvallisuus- ja puolustuspolitiikka 2012 Ainoa käsittely
42/2013/3 Kyproksen tukeminen osana euroalueen talouskriisiä Ainoa käsittely
42/2013/2 Kyproksen tukeminen osana euroalueen talouskriisiä Ainoa käsittely
42/2013/1 Kyproksen tukeminen osana euroalueen talouskriisiä Ainoa käsittely
40/2013/1 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi yrittäjäkuljettajien työajasta tieliikenteessä Ensimmäinen ...
38/2013/1 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Koloveden kansallispuistosta Ensimmäinen käsittely
35/2013/1 Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kuntajakolain muuttamisesta ja väliaikaisesta ...
31/2013/1 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vuosilomalain muuttamisesta Toinen käsittely