Ulla-Maj Wideroos

 • Täysin eri mieltä
 • Jokseenkin eri mieltä
 • Hieman eri mieltä
 • Ei eri eikä samaa mieltä
 • Hieman samaa mieltä
 • Jokseenkin samaa mieltä
 • Täysin samaa mieltä
 • Täysin eri mieltä
 • Jokseenkin eri mieltä
 • Hieman eri mieltä
 • Ei eri eikä samaa mieltä
 • Hieman samaa mieltä
 • Jokseenkin samaa mieltä
 • Täysin samaa mieltä
 • Täysin eri mieltä
 • Jokseenkin eri mieltä
 • Hieman eri mieltä
 • Ei eri eikä samaa mieltä
 • Hieman samaa mieltä
 • Jokseenkin samaa mieltä
 • Täysin samaa mieltä
 • Täysin eri mieltä
 • Jokseenkin eri mieltä
 • Hieman eri mieltä
 • Ei eri eikä samaa mieltä
 • Hieman samaa mieltä
 • Jokseenkin samaa mieltä
 • Täysin samaa mieltä
 • Täysin eri mieltä
 • Jokseenkin eri mieltä
 • Hieman eri mieltä
 • Ei eri eikä samaa mieltä
 • Hieman samaa mieltä
 • Jokseenkin samaa mieltä
 • Täysin samaa mieltä
 • Täysin eri mieltä
 • Jokseenkin eri mieltä
 • Hieman eri mieltä
 • Ei eri eikä samaa mieltä
 • Hieman samaa mieltä
 • Jokseenkin samaa mieltä
 • Täysin samaa mieltä
 • Täysin eri mieltä
 • Jokseenkin eri mieltä
 • Hieman eri mieltä
 • Ei eri eikä samaa mieltä
 • Hieman samaa mieltä
 • Jokseenkin samaa mieltä
 • Täysin samaa mieltä
 • Täysin eri mieltä
 • Jokseenkin eri mieltä
 • Hieman eri mieltä
 • Ei eri eikä samaa mieltä
 • Hieman samaa mieltä
 • Jokseenkin samaa mieltä
 • Täysin samaa mieltä
 • Täysin eri mieltä
 • Jokseenkin eri mieltä
 • Hieman eri mieltä
 • Ei eri eikä samaa mieltä
 • Hieman samaa mieltä
 • Jokseenkin samaa mieltä
 • Täysin samaa mieltä
 • Täysin eri mieltä
 • Jokseenkin eri mieltä
 • Hieman eri mieltä
 • Ei eri eikä samaa mieltä
 • Hieman samaa mieltä
 • Jokseenkin samaa mieltä
 • Täysin samaa mieltä
 • Täysin eri mieltä
 • Jokseenkin eri mieltä
 • Hieman eri mieltä
 • Ei eri eikä samaa mieltä
 • Hieman samaa mieltä
 • Jokseenkin samaa mieltä
 • Täysin samaa mieltä
 • Täysin eri mieltä
 • Jokseenkin eri mieltä
 • Hieman eri mieltä
 • Ei eri eikä samaa mieltä
 • Hieman samaa mieltä
 • Jokseenkin samaa mieltä
 • Täysin samaa mieltä
 • Täysin eri mieltä
 • Jokseenkin eri mieltä
 • Hieman eri mieltä
 • Ei eri eikä samaa mieltä
 • Hieman samaa mieltä
 • Jokseenkin samaa mieltä
 • Täysin samaa mieltä
 • Täysin eri mieltä
 • Jokseenkin eri mieltä
 • Hieman eri mieltä
 • Ei eri eikä samaa mieltä
 • Hieman samaa mieltä
 • Jokseenkin samaa mieltä
 • Täysin samaa mieltä
 • Täysin eri mieltä
 • Jokseenkin eri mieltä
 • Hieman eri mieltä
 • Ei eri eikä samaa mieltä
 • Hieman samaa mieltä
 • Jokseenkin samaa mieltä
 • Täysin samaa mieltä
 • Täysin eri mieltä
 • Jokseenkin eri mieltä
 • Hieman eri mieltä
 • Ei eri eikä samaa mieltä
 • Hieman samaa mieltä
 • Jokseenkin samaa mieltä
 • Täysin samaa mieltä
 • Täysin eri mieltä
 • Jokseenkin eri mieltä
 • Hieman eri mieltä
 • Ei eri eikä samaa mieltä
 • Hieman samaa mieltä
 • Jokseenkin samaa mieltä
 • Täysin samaa mieltä
 • Täysin eri mieltä
 • Jokseenkin eri mieltä
 • Hieman eri mieltä
 • Ei eri eikä samaa mieltä
 • Hieman samaa mieltä
 • Jokseenkin samaa mieltä
 • Täysin samaa mieltä
 • Täysin eri mieltä
 • Jokseenkin eri mieltä
 • Hieman eri mieltä
 • Ei eri eikä samaa mieltä
 • Hieman samaa mieltä
 • Jokseenkin samaa mieltä
 • Täysin samaa mieltä
 • Täysin eri mieltä
 • Jokseenkin eri mieltä
 • Hieman eri mieltä
 • Ei eri eikä samaa mieltä
 • Hieman samaa mieltä
 • Jokseenkin samaa mieltä
 • Täysin samaa mieltä
 • Täysin eri mieltä
 • Jokseenkin eri mieltä
 • Hieman eri mieltä
 • Ei eri eikä samaa mieltä
 • Hieman samaa mieltä
 • Jokseenkin samaa mieltä
 • Täysin samaa mieltä
 • Täysin eri mieltä
 • Jokseenkin eri mieltä
 • Hieman eri mieltä
 • Ei eri eikä samaa mieltä
 • Hieman samaa mieltä
 • Jokseenkin samaa mieltä
 • Täysin samaa mieltä
 • Täysin eri mieltä
 • Jokseenkin eri mieltä
 • Hieman eri mieltä
 • Ei eri eikä samaa mieltä
 • Hieman samaa mieltä
 • Jokseenkin samaa mieltä
 • Täysin samaa mieltä
 • Täysin eri mieltä
 • Jokseenkin eri mieltä
 • Hieman eri mieltä
 • Ei eri eikä samaa mieltä
 • Hieman samaa mieltä
 • Jokseenkin samaa mieltä
 • Täysin samaa mieltä
 • Täysin eri mieltä
 • Jokseenkin eri mieltä
 • Hieman eri mieltä
 • Ei eri eikä samaa mieltä
 • Hieman samaa mieltä
 • Jokseenkin samaa mieltä
 • Täysin samaa mieltä
 • Täysin eri mieltä
 • Jokseenkin eri mieltä
 • Hieman eri mieltä
 • Ei eri eikä samaa mieltä
 • Hieman samaa mieltä
 • Jokseenkin samaa mieltä
 • Täysin samaa mieltä
 • Täysin eri mieltä
 • Jokseenkin eri mieltä
 • Hieman eri mieltä
 • Ei eri eikä samaa mieltä
 • Hieman samaa mieltä
 • Jokseenkin samaa mieltä
 • Täysin samaa mieltä
 • Täysin eri mieltä
 • Jokseenkin eri mieltä
 • Hieman eri mieltä
 • Ei eri eikä samaa mieltä
 • Hieman samaa mieltä
 • Jokseenkin samaa mieltä
 • Täysin samaa mieltä
 • Täysin eri mieltä
 • Jokseenkin eri mieltä
 • Hieman eri mieltä
 • Ei eri eikä samaa mieltä
 • Hieman samaa mieltä
 • Jokseenkin samaa mieltä
 • Täysin samaa mieltä
 • Täysin eri mieltä
 • Jokseenkin eri mieltä
 • Hieman eri mieltä
 • Ei eri eikä samaa mieltä
 • Hieman samaa mieltä
 • Jokseenkin samaa mieltä
 • Täysin samaa mieltä
 • Täysin eri mieltä
 • Jokseenkin eri mieltä
 • Hieman eri mieltä
 • Ei eri eikä samaa mieltä
 • Hieman samaa mieltä
 • Jokseenkin samaa mieltä
 • Täysin samaa mieltä
 • Täysin eri mieltä
 • Jokseenkin eri mieltä
 • Hieman eri mieltä
 • Ei eri eikä samaa mieltä
 • Hieman samaa mieltä
 • Jokseenkin samaa mieltä
 • Täysin samaa mieltä
 • Täysin eri mieltä
 • Jokseenkin eri mieltä
 • Hieman eri mieltä
 • Ei eri eikä samaa mieltä
 • Hieman samaa mieltä
 • Jokseenkin samaa mieltä
 • Täysin samaa mieltä
 • Tuloeroja on kavennettava huomattavasti.
 • Tuloeroja on kavennettava lievästi.
 • Tuloerot ovat nyt sopivalla tasolla.
 • Tuloerot saavat edelleen kasvaa hillitysti.
 • Tuloerot saavat kasvaa vapaasti.
 • Lapsilisät tulee poistaa hyvätuloisilta.
 • Lapsilisän suuruus pitää porrastaa vanhempien tulojen mukaan.
 • Säilytetään nykytilanne.
 • Lapsilisän ei pidä vaikuttaa toimeentulotulen määrään, vaan toimeentulotuen varassa elävän tulee saada sekä tuki että lapsilisä.
 • Ei. Kuntien velvoitteita ei pidä lisätä.
 • Ei. Riittää, että ikäihmisten hoidon taso määritellään suosituksilla.
 • Kyllä. Ikäihmisillä pitää olla subjektiivinen oikeus hyvään hoitoon.
 • laskea.
 • pitää nykyisellään.
 • nostaa vuodella.
 • nostaa usealla vuodella.
 • Poistaisin mahdollisuuden osa-aikaeläkkeeseen.
 • Poistaisin työttömyysputken eli oikeuden työttömyyspäivärahan lisäpäiviin ennen eläkeikää.
 • Nostaisin vanhuuseläkeiän alarajaa 63 vuodesta.
 • Ottaisin käyttöön nämä kaikki.
 • En käyttäisi mitään näistä.
 • Palkkakehityksen tulisi vaikuttaa indeksiin enemmän kuin kuluttajahintojen.
 • Indeksi tulisi muuttaa entiselleen, jolloin puolet siitä määräytyisi palkkojen ja puolet hintojen mukaan.
 • Indeksin tulisi seurata palkkojen nousua hieman nykyistä suuremmalla painolla.
 • Nykyistä indeksiä ei ole tarpeen muuttaa.
 • Kuluttajahintojen pitäisi vaikuttaa indeksiin enemmän kuin palkkojen.
 • Puolustusmäärärahojen leikkaaminen
 • Kehitysyhteistyömäärärahojen leikkaaminen
 • Maataloustukien leikkaaminen
 • Yritystukien leikkaaminen
 • Lapsilisien poistaminen hyvätuloisilta
 • Sosiaalietuuksien indeksisidonnaisuuden purkaminen
 • Kuntien valtionosuuksien leikkaaminen
 • Subjektiivisesta päivähoito-oikeudesta luopuminen
 • Jokin muu
 • Valtion menoja ei ole tarpeen karsia.
"Ei voi yhtä valita - jos hallitus joutuu menoja karsimaan niin silloin täytyy puuttua moneen eri momenttiin. Yksi vaihtoehto ei silloin riitä."
 • Suomen tulee eurooppalaisen solidaarisuuden takia tukea vaikeuksiin joutuneita kumppanimaita.
 • Vaikeuksissa olevan euromaan tukeminen on Suomen oma etu, sillä yhden euromaan ajautuminen vararikkoon vaarantaisi koko eurojärjestelmän ja samalla myös Suomen talouden.
 • Kreikka olisi pitänyt päästää velkasaneeraukseen ja näin välttää nyt syntynyt moraalikadon vaara.
 • Kreikan ja Irlannin tukeminen oli virhe, sillä kunkin maan pitäisi hoitaa omat asiansa.
 • Suomen liittyminen rahaliittoon oli virhe, jonka seurauksia nyt maksamme.
 • Suomen tulee erota rahaliitosta mahdollisimman pian.
 • Transaktiovero vaikeuttaisi ihmisten ja yritysten lainansaantia ja heikentäisi näin yleistä talouskasvua. Sitä ei pidä ottaa käyttöön missään tapauksessa.
 • Transaktiovero pitäisi ottaa käyttöön, mikäli kyseessä olisi maailmanlaajuinen järjestelmä.
 • EU:n pitäisi ottaa käyttöön transaktiovero, vaikka muu maailma ei järjestelmään osallistuisikaan.
 • Ansiotuloveroa.
 • Pääomatuloveroa.
 • Yritysveroa.
 • Arvonlisäveroa.
 • Energiaveroja.
 • Kiinteistöveroa.
 • Palauttaisin varallisuusveron.
 • Ei mitään näistä.
 • Ei ylipäätään verojen korotuksia.
 • Oman asunnon myyntivoiton verovapaus (menetys valtiolle: 900 miljoonaa euroa vuonna 2009).
 • Lapsilisien verovapaus (menetys valtiolle: 510 miljoonaa euroa 2009).
 • Asumistuen verovapaus (menetys valtiolle: 280 miljoonaa euroa 2009).
 • Työpaikan henkilökuntaetuuksien verovapaudet (menetys valtiolle: 260 miljoonaa euroa 2009).
 • Kotitalousvähennys (menetys valtiolle: 245 miljoonaa euroa 2009).
 • Työmarkkinajärjestöjen jäsenmaksujen vähentäminen (menetys valtiolle: 210 miljoonaa euroa 2009).
 • En mitään näistä.
 • Poistaa kokonaan.
 • Poistaa asteittain pitkällä siirtymäajalla.
 • Säilyttää nykyisellään.
 • Verovähennysoikeutta pitäisi laajentaa.
 • Myös naisten tulisi olla asevelvollisia.
 • Nykykäytäntö on hyvä.
 • Pitäisi siirtyä nykyistä valikoivampaan asevelvollisuuteen.
 • Pitäisi siirtyä molempien sukupuolten vapaaehtoiseen asevelvollisuuteen.
 • Asevelvollisuudesta pitäisi luopua.
 • Kyllä, jo alkavalla vaalikaudella.
 • Kyllä, mutta ei vielä alkavalla vaalikaudella.
 • Kyllä, jos Ruotsi hakee jäsenyyttä.
 • Ei alkavalla vaalikaudella.
 • Ei koskaan.
 • Kyllä, Suomen ulkopolitiikan lähtökohtana tulee olla kansalaisten oikeudet ja yleisesti hyväksytyt arvot.
 • Kyllä, mutta ainoastaan EU:n yhteisessä rintamassa.
 • Ei, taloudellisten etujen ajaminen on ensisijaista.
 • Ei, Venäjän ja Kiinan tapa kohdella omia kansalaisiaan ei kuulu Suomelle.
 • Suomessa pitäisi rajoittaa yleensäkin ulkomaalaisten oikeutta ostaa kiinteistöjä ja maata.
 • Suomessa pitäisi rajoittaa venäläisten oikeutta ostaa kiinteistöjä ja maata, kunnes Suomen ja Venäjän maa- ja kiinteistökaupoissa vallitsee vastavuoroisuus.
 • Suomessa ei pidä muuttaa ulkomaalaisten oikeutta ostaa maata ja kiinteistöjä.
 • Suomen tulee sitoumuksensa mukaan nostaa kehitysyhteistyömäärärahat 0,7 prosenttiin seuraavalla vaalikaudella.
 • Kehitysyhteistyövaroja voi maltillisesti lisätä, mikäli valtiontalous sen sallii.
 • Kehitysyhteistyövaroja ei pidä lisätä.
 • Kehitysyhteistyövaroja pitää leikata.
 • Kehitysyhteistyöhön ei pidä antaa valtion varoja.
 • Käsiaseet pitäisi kieltää kokonaan.
 • Käsiaseiden säilyttäminen kotona pitäisi kieltää.
 • Aselaki on nyt hyvä.
 • Aselakia pitäisi lieventää.
 • Kyllä, se kuuluu suomalaiseen kevätjuhlaperinteeseen.
 • Kyllä, kunhan uskonnottomille ja muiden uskontojen edustajille annetaan mahdollisuus olla osallistumatta virren veisuuseen.
 • Kyllä, kunhan uskonnottomille ja muiden uskontojen edustajille järjestetään vaihtoehtoista ohjelmaa.
 • Ei, uskonnolliset seremoniat eivät kuulu koulun juhliin.
 • Saimaannorpan suojelua on tehostettu nyt jo liikaa.
 • Nykyinen suojelu on riittävää.
 • Verkkokalastus pitäisi kieltää kokonaan saimaannorpan keskeisillä pesimäalueilla.
 • Verkkokalastuksen täyskielto pitäisi laajentaa koskemaan koko Saimaata.
 • Koko Saimaan verkkokalastuksen täyskiellon lisäksi pitäisi tiukentaa rantarakentamisen lupakäytäntöjä.
 • Kaikki kuntapalvelut pitää avata kilpailulle ja kunnan automaattisesti kilpailuttaa kaikki tarjoamansa palvelut.
 • Ulkoistamista pitää lisätä huomattavasti, koska yritykset tuottavat palvelut tehokkaammin mutta kunnat voivat edelleen itse päättää, mitä kilpailuttavat.
 • Ulkoistamista pitää lisätä, mutta kuntien pitää oppia kilpailuttamaan ulkopuoliset palvelunsa paremmin hinnan ja laadun kannalta.
 • Palveluita ei pidä ulkoistaa nykyistä enempää, sillä ulkoistaminen vaarantaa julkisten palveluiden laadun eikä tuota merkittäviä säästöjä.
 • Ulkoistettuja palveluita pitää palauttaa kuntien hoidettaviksi. Kunnalla on lakisääteinen tehtävä tarjota palveluita, joten sen pitää myös tuottaa ne itse.
 • Ei mikään näistä.
 • Alle 170
 • 170–229
 • 230–289
 • 290–339
 • 340–400
 • Yli 400
"Mielestäni kuntien määrä ei ole se ratkaiseva asia vaan se mitä kunnat tekevät. Siis minkälaiset palvelut kunnat tuottavat ja mihin hintaan."
 • Nykytilanne on hyvä.
 • Yhteistyötä on lisättävä, mutta vapaaehtoisesti kuntien aloitteesta.
 • Valtion on luotava metropolikunta vaikka pakolla.
 • Kuntien rajat on säilytettävä, mutta Helsingin seudulle on luotava uusi, vaaleilla valittu seutuvaltuusto, joka ottaisi vastuulleen suuren osan kuntien nykyisistä tehtävistä.
 • täysin samaa mieltä
 • jokseenkin samaa mieltä
 • jokseenkin eri mieltä
 • täysin eri mieltä
 • en osaa sanoa
"Säkert i någon mån, men ändå litet jämfört med många andra länder."
 • täysin samaa mieltä
 • jokseenkin samaa mieltä
 • jokseenkin eri mieltä
 • täysin eri mieltä
 • en osaa sanoa
"Man kan ju faktiskt variera maten varje dag så att alla kan få ett mål mat om dagen - också de som är vegetarianer."
 • täysin samaa mieltä
 • jokseenkin samaa mieltä
 • jokseenkin eri mieltä
 • täysin eri mieltä
 • en osaa sanoa
 • täysin samaa mieltä
 • jokseenkin samaa mieltä
 • jokseenkin eri mieltä
 • täysin eri mieltä
 • en osaa sanoa
"Förstår inte hur man resonerar om man är helt av samma åsikt. Det måste finnas rimliga möjligheter för invandrare att klara sitt uppehälle och det kan inte skilja sig speciellt mycket från finländarnas."
 • täysin samaa mieltä
 • jokseenkin samaa mieltä
 • jokseenkin eri mieltä
 • täysin eri mieltä
 • en osaa sanoa
"Det är klokt att hålla alla dörrar öppna och inte utesluta några alternativ. Dock inte aktuellt just nu."
 • täysin samaa mieltä
 • jokseenkin samaa mieltä
 • jokseenkin eri mieltä
 • täysin eri mieltä
 • en osaa sanoa
"Finland skall ta sitt ansvar också internationellt när andra länder gör det."
 • täysin samaa mieltä
 • jokseenkin samaa mieltä
 • jokseenkin eri mieltä
 • täysin eri mieltä
 • en osaa sanoa
 • täysin samaa mieltä
 • jokseenkin samaa mieltä
 • jokseenkin eri mieltä
 • täysin eri mieltä
 • en osaa sanoa
"Det finns en trend att vi finländare allt mer förlitar oss på och förväntar oss mycket av samhället. Men det är hälsosamt att ta ett tillräckligt stort ansvar för sig själv och sin egen framtid."
 • täysin samaa mieltä
 • jokseenkin samaa mieltä
 • jokseenkin eri mieltä
 • täysin eri mieltä
 • en osaa sanoa
"Likaså finskan i de svenska skolorna - det glömmer alltför många bort ."
 • täysin samaa mieltä
 • jokseenkin samaa mieltä
 • jokseenkin eri mieltä
 • täysin eri mieltä
 • en osaa sanoa
"Litar trots allt på att utvecklingen går åt rätt håll och att företagen inser värdet i att ha duktiga kvinnor med i ledningen."
 • täysin samaa mieltä
 • jokseenkin samaa mieltä
 • jokseenkin eri mieltä
 • täysin eri mieltä
 • en osaa sanoa
 • täysin samaa mieltä
 • jokseenkin samaa mieltä
 • jokseenkin eri mieltä
 • täysin eri mieltä
 • en osaa sanoa
"Det är uppenbart att det behövs tydligare kriterier för detta. Det är för stora olikheter mellan olika landsdelar."
 • täysin samaa mieltä
 • jokseenkin samaa mieltä
 • jokseenkin eri mieltä
 • täysin eri mieltä
 • en osaa sanoa
"Litet konstigt ställd fråga eftersom det är svårt att veta vad som menas med i främsta hand. Vi behöver privata alternativ men det är viktigt att kommunen håller koll på verksamheten och kan ingripa om t.ex. kvaliteten inte är tillräcklig."
 • täysin samaa mieltä
 • jokseenkin samaa mieltä
 • jokseenkin eri mieltä
 • täysin eri mieltä
 • en osaa sanoa
"Det handlar inte om huruvida föräldrarna är hemma eller inte - det handlar om barnens rättighet. Många barn kan ha båda föräldrarna hemma och ändå vara i starkt behov av dagvård."
 • täysin samaa mieltä
 • jokseenkin samaa mieltä
 • jokseenkin eri mieltä
 • täysin eri mieltä
 • en osaa sanoa
"Jag tror att det är oerhört svårt att nå detta till 2030."
 • täysin samaa mieltä
 • jokseenkin samaa mieltä
 • jokseenkin eri mieltä
 • täysin eri mieltä
 • en osaa sanoa
"Det är ju inte helt lätt att ställa det kravet - men viktigt är ju att bolagets hemvist är Finland. Sen kanske det inte alltid är helt fel att ett bolag har enheter i andra länder ibland."
 • täysin samaa mieltä
 • jokseenkin samaa mieltä
 • jokseenkin eri mieltä
 • täysin eri mieltä
 • en osaa sanoa
"Det är väl också så att antalet beväringar minskar så redan det gör att behovet av garnisoner minskar. Dock måste det vara klart att Nylands Brigad som den enda svenskspråkiga garnisonen inte drabbas."
 • täysin samaa mieltä
 • jokseenkin samaa mieltä
 • jokseenkin eri mieltä
 • täysin eri mieltä
 • en osaa sanoa
"Ansvaret för att strejkrätten fungerar och inte missbrukas ligger hos arbetsmarknadsorganisationerna."
 • täysin samaa mieltä
 • jokseenkin samaa mieltä
 • jokseenkin eri mieltä
 • täysin eri mieltä
 • en osaa sanoa
"Medelpensionsåldern måste faktiskt höjas. Den är ca 59 år nu."
 • täysin samaa mieltä
 • jokseenkin samaa mieltä
 • jokseenkin eri mieltä
 • täysin eri mieltä
 • en osaa sanoa
 • täysin samaa mieltä
 • jokseenkin samaa mieltä
 • jokseenkin eri mieltä
 • täysin eri mieltä
 • en osaa sanoa
"Det är helt andra saker som behövs, t.ex. att man skall kunna arbeta en viss tid utan att gå miste om hela arbetslöshetsskyddet."
 • täysin samaa mieltä
 • jokseenkin samaa mieltä
 • jokseenkin eri mieltä
 • täysin eri mieltä
 • en osaa sanoa
 • täysin samaa mieltä
 • jokseenkin samaa mieltä
 • jokseenkin eri mieltä
 • täysin eri mieltä
 • en osaa sanoa
"Det kommer vi inte att ha råd med - åldersstrukturen i Finland är sådan att vi måste arbete minst lika mycket som nu. Redan nu är det flere som lämnar arbetsmarknaden än som kommer in på den."
 • täysin samaa mieltä
 • jokseenkin samaa mieltä
 • jokseenkin eri mieltä
 • täysin eri mieltä
 • en osaa sanoa
"De måste höjas i något skede, men behöver inte vara kännbart om man gör det i tid."
 • täysin samaa mieltä
 • jokseenkin samaa mieltä
 • jokseenkin eri mieltä
 • täysin eri mieltä
 • en osaa sanoa
"Även om det inte ger speciellt mycket mera pengar till staten så måste det göras."
 • täysin samaa mieltä
 • jokseenkin samaa mieltä
 • jokseenkin eri mieltä
 • täysin eri mieltä
 • en osaa sanoa
"Det är säkert så att en del av den kommande balanseringen av statsbudgeten måste handla om nedskärningar. Men det är viktigt att de görs rättvist och att de inte är för stora."
 • täysin samaa mieltä
 • jokseenkin samaa mieltä
 • jokseenkin eri mieltä
 • täysin eri mieltä
 • en osaa sanoa
"Förstår inte varför vi skulle göra det - förstår faktiskt inte varför man ställer denna fråga heller."
 • täysin samaa mieltä
 • jokseenkin samaa mieltä
 • jokseenkin eri mieltä
 • täysin eri mieltä
 • en osaa sanoa
 • täysin samaa mieltä
 • jokseenkin samaa mieltä
 • jokseenkin eri mieltä
 • täysin eri mieltä
 • en osaa sanoa
"Det räcker med de vi har och de vi har gett tillstånd till."
 • Mari Kiviniemi
 • Jyrki Katainen
 • Jutta Urpilainen
 • Paavo Arhinmäki
 • Anni Sinnemäki
 • Stefan Wallin
 • Päivi Räsänen
 • Timo Soini
 • Joku muu
"Även om det kan betraktas som orealistiskt svar så är det givetvis det enda svar jag kan ge!!!!"