Ulla-Maj Wideroos

Äänestys ▼ Ääni
136/2004/1 Hallituksen esitys laiksi ajoneuvoverolain 11 ja 69 §:n ...
135/2004/5 Hallituksen esitys laeiksi sähkömarkkinalain ja markkinaoikeuslain muuttamisesta Ensimmäinen ...
135/2004/4 Hallituksen esitys laeiksi sähkömarkkinalain ja markkinaoikeuslain muuttamisesta Ensimmäinen ...
135/2004/3 Hallituksen esitys laeiksi sähkömarkkinalain ja markkinaoikeuslain muuttamisesta Ensimmäinen ...
135/2004/2 Hallituksen esitys laiksi autoverolain muuttamisesta Ensimmäinen käsittely
135/2004/1 Hallituksen esitys laeiksi valtioneuvostosta annetun lain 6 §:n ...
132/2004/2 Hallituksen esitys laiksi ajoneuvoverolain 11 ja 69 §:n ...
132/2004/1 Hallituksen esitys laiksi arvonlisäverolain 114 §:n muuttamisesta Ensimmäinen ...
131/2004/1 Hallituksen esitys laiksi toimeentulotuesta annetun lain muuttamisesta ja ...
130/2004/1 Hallituksen esitys laiksi erikoissairaanhoitolain muuttamisesta Toinen käsittely
126/2004/2 Hallituksen esitys laiksi eräiden pitkäaikaisesti työttöminä olleiden henkilöiden ...
126/2004/1 Hallituksen esitys sairausvakuutuslaiksiHallituksen esitys sairausvakuutuslaiksi annetun hallituksen esityksen ...
119/2004/1 Hallituksen esitys kansaneläkkeen tasokorotusta koskevaksi lainsäädännöksi Toinen käsittely
116/2004/12 Hallituksen esitys kansaneläkkeen tasokorotusta koskevaksi lainsäädännöksi Ensimmäinen käsittely
116/2004/11 Hallituksen esitys kansaneläkkeen tasokorotusta koskevaksi lainsäädännöksi Ensimmäinen käsittely
116/2004/10 Hallituksen esitys kansaneläkkeen tasokorotusta koskevaksi lainsäädännöksi Ensimmäinen käsittely
116/2004/9 Hallituksen esitys kansaneläkkeen tasokorotusta koskevaksi lainsäädännöksi Ensimmäinen käsittely
116/2004/8 Hallituksen esitys kansaneläkkeen tasokorotusta koskevaksi lainsäädännöksi Ensimmäinen käsittely
116/2004/7 Hallituksen esitys kansaneläkkeen tasokorotusta koskevaksi lainsäädännöksi Ensimmäinen käsittely
116/2004/6 Hallituksen esitys kansaneläkkeen tasokorotusta koskevaksi lainsäädännöksi Ensimmäinen käsittely
116/2004/5 Hallituksen esitys kansaneläkkeen tasokorotusta koskevaksi lainsäädännöksi Ensimmäinen käsittely
116/2004/4 Hallituksen esitys kansaneläkkeen tasokorotusta koskevaksi lainsäädännöksi Ensimmäinen käsittely
116/2004/3 Hallituksen esitys kansaneläkkeen tasokorotusta koskevaksi lainsäädännöksi Ensimmäinen käsittely
116/2004/2 Hallituksen esitys kansaneläkkeen tasokorotusta koskevaksi lainsäädännöksi Ensimmäinen käsittely
116/2004/1 Hallituksen esitys kansaneläkkeen tasokorotusta koskevaksi lainsäädännöksi Ensimmäinen käsittely
115/2004/3 Valtioneuvoston selonteko aluepolitiikasta 2004 Ulkopuolella päiväjärjestyksen
115/2004/2 Valtioneuvoston selonteko aluepolitiikasta 2004 Ulkopuolella päiväjärjestyksen
115/2004/1 Valtioneuvoston selonteko aluepolitiikasta 2004 Ulkopuolella päiväjärjestyksen
110/2004/3 Lakialoite laiksi luottolaitostoiminnasta annetun lain 50 a §:n ...
110/2004/2 Lakialoite laiksi luottolaitostoiminnasta annetun lain 50 a §:n ...