Terveydenhuollon hoitojonoja pitäisi lyhentää ostamalla toimenpiteitä yksityiseltä sektorilta eikä niinkään antamalla lisärahaa julkiseen terveydenhuoltoon.

Täysin eri mieltä
kd
0%
kd
kesk
4%
kesk
kok
0%
kok
ps
25%
ps
r
11%
r
sd
53%
sd
vas
81%
vas
vihr
14%
vihr
Jokseenkin eri mieltä
kd
0%
kd
kesk
19%
kesk
kok
2%
kok
ps
25%
ps
r
22%
r
sd
19%
sd
vas
19%
vas
vihr
7%
vihr
Hieman eri mieltä
kd
71%
kd
kesk
25%
kesk
kok
2%
kok
ps
25%
ps
r
22%
r
sd
21%
sd
vas
0%
vas
vihr
29%
vihr
Ei eri eikä samaa mieltä
kd
29%
kd
kesk
31%
kesk
kok
33%
kok
ps
0%
ps
r
22%
r
sd
2%
sd
vas
0%
vas
vihr
50%
vihr
Hieman samaa mieltä
kd
0%
kd
kesk
15%
kesk
kok
31%
kok
ps
0%
ps
r
22%
r
sd
5%
sd
vas
0%
vas
vihr
0%
vihr
Jokseenkin samaa mieltä
kd
0%
kd
kesk
2%
kesk
kok
18%
kok
ps
25%
ps
r
0%
r
sd
0%
sd
vas
0%
vas
vihr
0%
vihr
Täysin samaa mieltä
kd
0%
kd
kesk
4%
kesk
kok
14%
kok
ps
0%
ps
r
0%
r
sd
0%
sd
vas
0%
vas
vihr
0%
vihr

Kysymykseen liittyvät äänestykset

Relevanssi
76%

Hallituksen esitys laiksi sairausvakuutuslain 2 luvun 3 §:n muuttamisesta. Toinen käsittely. Hyväksyminen/ hylkääminen

Yhdenmukaisuus puoltavan äänen kanssa
Täysin eri mieltä

Jokseenkin eri mieltä

Hieman eri mieltä

Ei eri eikä samaa mieltä

Hieman samaa mieltä

Jokseenkin samaa mieltä

Täysin samaa mieltä

Relevanssi
76%

Hallituksen esitys laeiksi sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä sekä sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 12 §:n muuttamisesta. Toinen käsittely. Hyväksytään/hylätään

Yhdenmukaisuus puoltavan äänen kanssa
Täysin eri mieltä

Jokseenkin eri mieltä

Hieman eri mieltä

Ei eri eikä samaa mieltä

Hieman samaa mieltä

Jokseenkin samaa mieltä

Täysin samaa mieltä