Keskusta

26%
Korkeakouluopetuksen tulee olla vastaisuudessakin maksutonta.
71%
EU:n ulkopuolisten maiden opiskelijoille tulisi säätää lukukausimaksu.
2%
Korkeakouluihin tulisi säätää kaikille lukukausimaksu.
Puolueen yhdenmukaisuusprosentti kysymykselle: 73%
Kysymykseen liittyvä äänestys Puolueen äänet
Hallituksen esitys yliopistolaiksi ja siihen liittyviksi laeiksi. Toinen käsittely. Hyväksytään/hylätään
100%
0%
Keskimääräinen yhdenmukaisuus: 73%
0%
Sähkön ja polttoaineiden verotusta tulisi tuntuvasti kiristää.
54%
Sähkön ja polttoaineiden verotusta voitaisiin kiristää hieman, mutta pääpainon kulutuksen kasvun hillinnässä tulisi olla valistuksessa.
46%
Säästöön tulisi pyrkiä vain valistuksen keinoin.
0%
Energiankulutuksen kasvua ei tarvitse hillitä.
Puolueen yhdenmukaisuusprosentti kysymykselle: 0%
Kysymykseen liittyvä äänestys Puolueen äänet
Hallituksen esitys energiaverotusta koskevan lainsäädännön muuttamiseksi. Toinen käsittely, ainoa käsittely. Hyväksyminen/ hylkääminen
100%
0%
Keskimääräinen yhdenmukaisuus: 0%
10%
Kyllä, heille tulisi sallia samat oikeudet kuin avioliitossa oleville.
26%
Perheen sisäinen adoptio, jossa toinen puolisoista voi adoptoida kumppaninsa lapsen, tulisi sallia.
65%
Samaa sukupuolta oleville ei tule sallia adoptiota.
Puolueen yhdenmukaisuusprosentti kysymykselle: 83%
Kysymykseen liittyvä äänestys Puolueen äänet
Hallituksen esitys laiksi rekisteröidystä parisuhteesta annetun lain 9 §:n muuttamisesta. Toinen käsittely. Hyväksyminen / hylkääminen
52%
48%
Keskimääräinen yhdenmukaisuus: 83%
0%
Täysin eri mieltä
0%
Jokseenkin eri mieltä
9%
Hieman eri mieltä
0%
Ei eri eikä samaa mieltä
47%
Hieman samaa mieltä
28%
Jokseenkin samaa mieltä
16%
Täysin samaa mieltä
Puolueen yhdenmukaisuusprosentti kysymykselle: 91%
Kysymykseen liittyvä äänestys Puolueen äänet
Hallituksen esitys vuoden 2011 tuloveroasteikkolaiksi sekä laeiksi eräiden verolakien muuttamisesta Hallituksen esitys luonnollisen henkilön lahjoitusvähennyksen voimassaolon jatkamisesta. Toinen käsittely. Hyväksyminen/ hylkääminen
100%
0%
Keskimääräinen yhdenmukaisuus: 91%
8%
Täysin eri mieltä
23%
Jokseenkin eri mieltä
40%
Hieman eri mieltä
0%
Ei eri eikä samaa mieltä
19%
Hieman samaa mieltä
4%
Jokseenkin samaa mieltä
6%
Täysin samaa mieltä
Puolueen yhdenmukaisuusprosentti kysymykselle: 28%
Kysymykseen liittyvä äänestys Puolueen äänet
Hallituksen esitys laeiksi sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä sekä sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 12 §:n muuttamisesta. Toinen käsittely. Hyväksytään/hylätään
100%
0%
Keskimääräinen yhdenmukaisuus: 23%
Hallituksen esitys laiksi sairausvakuutuslain 2 luvun 3 §:n muuttamisesta. Toinen käsittely. Hyväksyminen/ hylkääminen
100%
0%
Keskimääräinen yhdenmukaisuus: 33%
0%
Täysin eri mieltä
0%
Jokseenkin eri mieltä
0%
Hieman eri mieltä
0%
Ei eri eikä samaa mieltä
16%
Hieman samaa mieltä
34%
Jokseenkin samaa mieltä
50%
Täysin samaa mieltä
Puolueen yhdenmukaisuusprosentti kysymykselle: 100%
Kysymykseen liittyvä äänestys Puolueen äänet
Hallituksen esitys energiaverotusta koskevan lainsäädännön muuttamiseksi. Toinen käsittely, ainoa käsittely. Hyväksyminen/ hylkääminen
100%
0%
Keskimääräinen yhdenmukaisuus: 100%
3%
Täysin eri mieltä
10%
Jokseenkin eri mieltä
3%
Hieman eri mieltä
0%
Ei eri eikä samaa mieltä
47%
Hieman samaa mieltä
17%
Jokseenkin samaa mieltä
20%
Täysin samaa mieltä
Puolueen yhdenmukaisuusprosentti kysymykselle: 83%
Kysymykseen liittyvä äänestys Puolueen äänet
Hallituksen esitys energiaverotusta koskevan lainsäädännön muuttamiseksi. Toinen käsittely, ainoa käsittely. Hyväksyminen/ hylkääminen
100%
0%
Keskimääräinen yhdenmukaisuus: 83%
23%
Täysin eri mieltä
37%
Jokseenkin eri mieltä
23%
Hieman eri mieltä
0%
Ei eri eikä samaa mieltä
7%
Hieman samaa mieltä
10%
Jokseenkin samaa mieltä
0%
Täysin samaa mieltä
Puolueen yhdenmukaisuusprosentti kysymykselle: 13%
Kysymykseen liittyvä äänestys Puolueen äänet
Hallituksen esitys energiaverotusta koskevan lainsäädännön muuttamiseksi. Toinen käsittely, ainoa käsittely. Hyväksyminen/ hylkääminen
100%
0%
Keskimääräinen yhdenmukaisuus: 13%