RKP

57%
Korkeakouluopetuksen tulee olla vastaisuudessakin maksutonta.
43%
EU:n ulkopuolisten maiden opiskelijoille tulisi säätää lukukausimaksu.
0%
Korkeakouluihin tulisi säätää kaikille lukukausimaksu.
Puolueen yhdenmukaisuusprosentti kysymykselle: 42%
Kysymykseen liittyvä äänestys Puolueen äänet
Hallituksen esitys yliopistolaiksi ja siihen liittyviksi laeiksi. Toinen käsittely. Hyväksytään/hylätään
100%
0%
Keskimääräinen yhdenmukaisuus: 42%
0%
Sähkön ja polttoaineiden verotusta tulisi tuntuvasti kiristää.
67%
Sähkön ja polttoaineiden verotusta voitaisiin kiristää hieman, mutta pääpainon kulutuksen kasvun hillinnässä tulisi olla valistuksessa.
33%
Säästöön tulisi pyrkiä vain valistuksen keinoin.
0%
Energiankulutuksen kasvua ei tarvitse hillitä.
Puolueen yhdenmukaisuusprosentti kysymykselle: 0%
Kysymykseen liittyvä äänestys Puolueen äänet
Hallituksen esitys energiaverotusta koskevan lainsäädännön muuttamiseksi. Toinen käsittely, ainoa käsittely. Hyväksyminen/ hylkääminen
100%
0%
Keskimääräinen yhdenmukaisuus: 0%
57%
Kyllä, heille tulisi sallia samat oikeudet kuin avioliitossa oleville.
43%
Perheen sisäinen adoptio, jossa toinen puolisoista voi adoptoida kumppaninsa lapsen, tulisi sallia.
0%
Samaa sukupuolta oleville ei tule sallia adoptiota.
Puolueen yhdenmukaisuusprosentti kysymykselle: 100%
Kysymykseen liittyvä äänestys Puolueen äänet
Hallituksen esitys laiksi rekisteröidystä parisuhteesta annetun lain 9 §:n muuttamisesta. Toinen käsittely. Hyväksyminen / hylkääminen
100%
0%
Keskimääräinen yhdenmukaisuus: 100%
14%
Täysin eri mieltä
0%
Jokseenkin eri mieltä
0%
Hieman eri mieltä
0%
Ei eri eikä samaa mieltä
29%
Hieman samaa mieltä
43%
Jokseenkin samaa mieltä
14%
Täysin samaa mieltä
Puolueen yhdenmukaisuusprosentti kysymykselle: 77%
Kysymykseen liittyvä äänestys Puolueen äänet
Hallituksen esitys vuoden 2011 tuloveroasteikkolaiksi sekä laeiksi eräiden verolakien muuttamisesta Hallituksen esitys luonnollisen henkilön lahjoitusvähennyksen voimassaolon jatkamisesta. Toinen käsittely. Hyväksyminen/ hylkääminen
100%
0%
Keskimääräinen yhdenmukaisuus: 77%
10%
Täysin eri mieltä
30%
Jokseenkin eri mieltä
40%
Hieman eri mieltä
0%
Ei eri eikä samaa mieltä
20%
Hieman samaa mieltä
0%
Jokseenkin samaa mieltä
0%
Täysin samaa mieltä
Puolueen yhdenmukaisuusprosentti kysymykselle: 13%
Kysymykseen liittyvä äänestys Puolueen äänet
Hallituksen esitys laeiksi sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä sekä sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 12 §:n muuttamisesta. Toinen käsittely. Hyväksytään/hylätään
100%
0%
Keskimääräinen yhdenmukaisuus: 19%
Hallituksen esitys laiksi sairausvakuutuslain 2 luvun 3 §:n muuttamisesta. Toinen käsittely. Hyväksyminen/ hylkääminen
100%
0%
Keskimääräinen yhdenmukaisuus: 9%
0%
Täysin eri mieltä
0%
Jokseenkin eri mieltä
0%
Hieman eri mieltä
0%
Ei eri eikä samaa mieltä
0%
Hieman samaa mieltä
57%
Jokseenkin samaa mieltä
43%
Täysin samaa mieltä
Puolueen yhdenmukaisuusprosentti kysymykselle: 100%
Kysymykseen liittyvä äänestys Puolueen äänet
Hallituksen esitys energiaverotusta koskevan lainsäädännön muuttamiseksi. Toinen käsittely, ainoa käsittely. Hyväksyminen/ hylkääminen
100%
0%
Keskimääräinen yhdenmukaisuus: 100%
0%
Täysin eri mieltä
33%
Jokseenkin eri mieltä
17%
Hieman eri mieltä
0%
Ei eri eikä samaa mieltä
17%
Hieman samaa mieltä
0%
Jokseenkin samaa mieltä
33%
Täysin samaa mieltä
Puolueen yhdenmukaisuusprosentti kysymykselle: 62%
Kysymykseen liittyvä äänestys Puolueen äänet
Hallituksen esitys energiaverotusta koskevan lainsäädännön muuttamiseksi. Toinen käsittely, ainoa käsittely. Hyväksyminen/ hylkääminen
100%
0%
Keskimääräinen yhdenmukaisuus: 62%
17%
Täysin eri mieltä
0%
Jokseenkin eri mieltä
33%
Hieman eri mieltä
0%
Ei eri eikä samaa mieltä
50%
Hieman samaa mieltä
0%
Jokseenkin samaa mieltä
0%
Täysin samaa mieltä
Puolueen yhdenmukaisuusprosentti kysymykselle: 37%
Kysymykseen liittyvä äänestys Puolueen äänet
Hallituksen esitys energiaverotusta koskevan lainsäädännön muuttamiseksi. Toinen käsittely, ainoa käsittely. Hyväksyminen/ hylkääminen
100%
0%
Keskimääräinen yhdenmukaisuus: 37%