Miten kansanedustajat äänestivät aiheesta Portugalin tukipaketti?

Tällä sivulla näet, miten kansanedustajat äänestivät verrattuna heidän aiempiin vaalikonevastauksiinsa. Allaolevassa taulukossa olemme listanneet, miten eri vaalikonevastaukset ovat yhdistetty ääniin.

Lisäksi voit tarkastella, miten vaalikonevastaukset ja äänestystulos jakautuvat puoluekohtaisesti. Yhdenmukaisuus-sarakkeesta näet kuinka suuri osa puolueen kansanedustajista äänesti vaalikonevastaustensa mukaisesti.

Äänestys

Valtioneuvoston tiedonanto eduskunnalle Portugalille annettavaa lainoitusta varten Euroopan rahoitusvakausvälineen varainhankinnalle myönnettävästä valtiontakauksesta

Ainoa käsittely

Kannanotto, Valtioneuvoston kanta / Arhinmäki

Lähde

Suomen kuuluu jatkossakin tukea taloudellisesti ahdinkoon joutuneita EU-maita. (Ylen vaalikone 2011)

VastausvaihtoehtoÄäni
täysin samaa mieltä
jokseenkin samaa mieltä
jokseenkin eri mieltä
täysin eri mieltä
en osaa sanoa

Koko eduskunta

Jakauma vaalikonevastausten mukaan
Jakauma äänestystuloksen mukaan
Yhdenmukaisuus

Puolueet